Right to be forgotten

Abstract: The article begins with a description of the decision of the European Court of Justice on the application of the right to oblivion

Read more

Tibbi məsuliyyət

Abstrakt: Məqalənin giriş hissəsi mövzunun aktuallığını özündə ifadə edərkən, növbəti hissədə tibbi xidmətinin göstərilməsi zamanı

Read more

Advertising compliance and unfair competition

Reklam nədir?

Reklam hər hansı bir malın, əmtəənin alınmasının və ya xidmətlərin göstərilməsinin, işlərin görülməsinin qeyri-müəyyən sayda şəxslərə

Read more

Commercial secrecy in labor relations

Giriş 


Bu yazıda iş yerində kommersiya sirrinin yayılmasının qarşısının alınması üzrə tətbiq edilməsi tövsiyə edilən tədbirlərə, kommersiya sirrinin yayılmasına görə işçilərin məruz qala biləcəyi məsuliyyət tədbirlərinə, işəgötürənin risklərinə diqqət çəkilmişdir. 

Read more

Time charter and flight charter contracts

Gəmilər, qayıqlar və digər istirahət gəmiləri çox vaxt onları mülk kimi satın alan çoxlu sayda şəxslərə məxsus olur. Lakin onlar özləri bu gəmilərdən malların daşınması və ya sərnişinlərin daşınması üçün istifadə etmirlər.

Read more

The business judgement rules

Definition and Essence.


Pinning down an exact definition of the Business Judgment Rule (“BJR”) is a difficult task. This is not because the phrase and its meaning are not daily part of the directors’ and officers’ management of the company. 

Read more
icon - /uploads/s/f/k/z/fkzirgtafsq5/file/full_6QEXO1Dt.svg
location
AZ1014, Baku, Azerbaijan, 37 Fuzuli str., Park View Business Center, 5th
 
© 2023 Turan Legal and Tax Services LLC.